Više slobodnih radnih mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 3, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a vezi obolenja koje se odnose na profil rada odelenja. Za svoj rad odgovorn je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu odelenja kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

2. Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odsek za produženo lečenje i negu – Odeljenje za produženo lečenje i negu terminalnih stanja, Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme. – izvršilac 1

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši poslove vezane za poboljšavanje kvaliteta lečenja pacijenta uz poštovanje etičkih principa i savremenih stavova lečenja u medicini sa negom stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje inekcije i propisanu terapiju pacijentima ordiniranu od strane doktora medicine sa odseka, vrši ishranu, toaletu, previjanje, negu stome, negu traheostome, hegu tubusa, negu i prevenciju dekubitalnih rana uz nadzor doktora medicine. Obavlja negu bolesnika koji se u okviru nastavka lečenja nalaze na respiratoru. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona. Uredno vodi listu pacijenata protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu lekara odseka, šefa odseka i glavne sestre odseka kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

3. Medicinska sestra – tehničar u ambulanti – Psihijatrijska ambulanta, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i kod pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Uredno vodi protokol bolesnika i svu drugu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre – tehničara, odnosno nalogu načelnika službe i pomoćnika direktora Sektora zajedničkih medicinskih poslova kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

4. Domar – majstor održavanja – održavanje mašinskih instalacija i opreme – Mašinski odsek sa termoenergetikom – Služba za tehničke poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine, Završena kv škola mašinske ili elektrostruke, 6 meseci radnog iskustva.

Opis posla: održava i popravlja sve vrste motornih pogona sa automatskom komandom. Vrši održavanje i otklanjanje jednostavnijih kvarova na liftovima i popravku složenih delova liftova i agregata. Održava i popravlja termičke uređaje. Vrši održavanje, popravku i punjenje svih vrsta frigo uređaja. Vrši održavanje i popravku motornih pogona klimatizacije, ventilacije i pogona sa automatskom komandom postrojenja kotlarnice, praone i kuhinje. Pomaže u održavanju agregata, liftova i održavanje svih tehničkih uređaja. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti, a po nalogu šefa i načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

5. Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Кada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odelenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane idr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odelenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 21. do 28. novembra, a više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like