U planu obnova šuma hrasta lužnjaka u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Najveća površina pod hrastom lužnjakom, u sistemu JP „Vojvodinašume“, nalazi se na prostoru Šumskog gazdinstva Sremska MitrovicaDugogodišnja tradicija uspešnog gazdovanja ovom visoko vrednom vrstom tvrdih lišćara, kao i primeri dobre prakse, bili su povod okupljanja inženjera zaposlenih u oblasti gajenja i zaštite šuma iz svih ogranaka Preduzeća, baš na prostoru Šumskih uprava „Morović“ i „Višnjićevo“.

Na terenu su razmenjena iskustva na temu obnove lužnjakovih šuma, a mlađe kolege, koje do sada nisu imale priliku da posete Semenski centar Morović,upoznate su sa tehnološkim postupkom prijema, dorade i čuvanja žira. Nakon dve godine, možemo reći da je ova bila plodonosna za hrast lužnjak, te je tako već  izvršen plan pošumljavanja za sezonu jesen 2019./proleće 2020., a pošumljene su i one površine koje su preostale od prošle godine. Napunjena je i hladnjača u kojoj će žir biti čuvan godinu dana, tako da ćemo i naredne godine održati kontinuitet pošumljavanja u slučaju da ne bude sakupljena potrebna količina žira.

Prezentovan je i rad četvororedne sejačice za setvu semena hrasta lužnjaka, ali i mehanizovano postavljanje visoke ograde kako bi zasejano seme bilo zaštićeno od divljači.

Izvor/foto: vojvodinasume.rs

Možda Vam se svidi i