Sremska Mitrovica – Vlada Republike Srbije dala saglasnost za realizaciju programa Crvenog krsta Srbije, pod nazivom „Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće – jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće – 2019. godina“, koji se realizuje po osnovu člana 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije.

Program se svake godine realizuje u 10 gradova u Srbiji. Ove godine, među odabranim gradovima je i Sremska Mitrovica.

Program realizuje Crveni krst Sremska Mitrovica u saradnji sa osnovnim školama „Boško Palkovljević Pinki“ i „Slobodan Bajić Paja“. Ciljna grupa su učenici trećih razreda osnovne škole, koji će se putem radionica upoznavati sa raznim vrstama elementarnih nepogoda, načinima prepoznavanja, kao i zaštitom od njih.

Radionice sa učenicima realizovaće edukovani volonteri Crvenog krsta. Prema planu, sve aktivnosti biće realizovane u periodu od oktobru do decembra 2019. godine.

Po završetku Programa učenici koji su bili uključeni u ove aktivnosti, svoje znanje pokazaće na vežbi, koja se planira za kraj decembra 2019. godine.

Pre početka realizacije programa, u periodu od 04. do 06. oktobra 2019. godine sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica , održaće se lokalna obuka za volontere i prosvetne radnike, koji će biti uključeni u ovaj program.

Možda Vam se svidi i