Tri slobodna radna mesta u Opštoj bolnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za tri radna mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici – Služba za radiološku dijagnostiku – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja , sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: radi sve poslove u odeljenju iz svoje specijalnosti po utvrđenom rasporedu po nalogu načelnika službe. Pregleda bolesnike, daje mišljenje, odnosno nalaz, određuje tretman iz oblasti svoje specijalnosti, kontroliše njegovo sprovođenje i samostalno ga sprovodi. Vodi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i odgovara za njenu valjanost. Učestvuje u sprovođenju programa mera zdravstvene zaštite i odgovara za izvršenje plana rada. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika u svom timu. Daje stručna mišljenja na zahteve drugih službi kod određenih slučajeva bolesti i povreda. Daje obaveštenja o bolesnicima o njihovom zdrvstvenom stanju. U svom radu koristi neophodnu opremu i aparate neophodne za obavljanje delokruga odgovarajuće specijalnosti. Radi uz opasnost od jonizujućeg zračenja, vrši RTG snimanje i RTG skopije nadzire rad RTG tehničara. Radi i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu načelnika službe kome neposredno odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

1. Doktor medicine specijalista u operacionim salama – Odeljenje ginekologije – Služba za ginekologiju i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši stručno medicinske radnje iz oblasti svoje specijalnosti. Pregleda bolesnike, određuje terapiju i potrebne analize. Radi na prijemu i otpustu bolesnika, učestvuje u vizitama kao i u svim medicinskim poslovima po rasporedu. Radi sve poslove iz oblasti svoje specijalnosti na bolničkom odeljenju, odnosno u specijalističkoj ambulanti, kabinetu ili jedinici u službi. Snosi odgovornost za ordiniranu terapiju i kontroliše njeno sprovođenje. Vodi i odgovara za medicinsku dokumentaciju koju mu poveri načelnik službe.Кontroliše rad medicinskih sestara, higijenu bolesnika. Obavlja konsultativne preglede na zahtev primarne zdravstvene zaštite i drugih specijalnosti. Upućuje bolesnika na druge konsultativne preglede i na stacionarno lečenje. Učestvuje u ostvarivanju prihvaćenog programa mera zdravstvene zaštite i odgovara za izvršenje plana rada. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i prosvećivanju i edukaciji zdravstvenih radnika u svom timu. Daje stručna mišljenja na stručne zahteve kod određenih slučajeva bolesti. U svom radu koristi opremu neophodnu za obavljanje delokruga odgovarajuće specijalnosti, odnosno subspecijalnosti. Prati i analizira zdravstvene pokazatelje u svom delokrugu rada, te predlaže mere za
poboljšanje rada. Brine se i odgovara za disciplinu i rad na Odelenju. Radi druge poslove iz svog delokruga rada svoje specijalnosti, kao i po nalogu načelnika službe kome neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

3. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla , sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni. Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri/tehničaru na odelenju i šefu Odelenja.

Кonkurs je otvoren od 25. februara do 04. marta.

Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i