TRI slobodna radna mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje urologije,Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu odelenja kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

2.Tehničar održavanja odeće – Odeljenje za održavanje higijene, Služba za tehničke poslove, Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršioca 1.

Uslovi: Osnovna škola.

Opis: vrši sve radne operacije na pranju i peglanju veša. Sortira i fajta veš. Pegla pelene, lekarsku posteljinu, mantile, haljine, pantalone, lekarske uniforme i bluze, suknje, košulje, kecelje, kape, maske, zavese i ostale predmete od tekstila. Peglanje vrši ručno i mašinski. Sortira i slaže po brojevima veš, mantile, haljine, lekarske uniforme i dr. Vrši sve radne operacije na pranju veša. Prilikom predaje smene dužan je da veš mašinu preda narednoj smeni očišćenu i opranu. Sortira veš za pranje. Pere pelene, lekarsku posteljinu, mantile, haljine, pantalone, lekarske uniforme i bluze, suknje, košulje, kecelje, kape, maske, zavese i ostale predmete od tekstila. Radi i druge poslove iz svog domena stručnosti, a po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.
Radi i druge poslove iz svog domena stručnosti, a po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

3.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba za specijalističko-konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi; završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: čisti i uređuje sve prostorije i nusprostorije službe kao i sav inventar..Izbacuje smeće, čisti prašinu, pere podove, prozore, pere hodnike i stepeništa i čisti i dezinfikuje sanitarne čvorove-svakodnevno. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala iz magacina do ambulante tj.odeljenja. Stara se o racionalnoj upotrebi materijala za održavanje čistoće i vodi evidenciju o potrošnji. Radi i sve druge poslove na svom odeljenju i drugim odeljenjima istog sektora po nalogu glavne sestre odelenja, vezano za potrebe mesta izvršenja rada.

Кonkurs je otvoren od 19. do 26. oktobra, a više informacija o istom možete dobiti na na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i