TRI slobodna radna mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje urologije,Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu odelenja kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

2.Tehničar održavanja odeće – Odeljenje za održavanje higijene, Služba za tehničke poslove, Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršioca 1.

Uslovi: Osnovna škola.

Opis: vrši sve radne operacije na pranju i peglanju veša. Sortira i fajta veš. Pegla pelene, lekarsku posteljinu, mantile, haljine, pantalone, lekarske uniforme i bluze, suknje, košulje, kecelje, kape, maske, zavese i ostale predmete od tekstila. Peglanje vrši ručno i mašinski. Sortira i slaže po brojevima veš, mantile, haljine, lekarske uniforme i dr. Vrši sve radne operacije na pranju veša. Prilikom predaje smene dužan je da veš mašinu preda narednoj smeni očišćenu i opranu. Sortira veš za pranje. Pere pelene, lekarsku posteljinu, mantile, haljine, pantalone, lekarske uniforme i bluze, suknje, košulje, kecelje, kape, maske, zavese i ostale predmete od tekstila. Radi i druge poslove iz svog domena stručnosti, a po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.
Radi i druge poslove iz svog domena stručnosti, a po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

3.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba za specijalističko-konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi; završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: čisti i uređuje sve prostorije i nusprostorije službe kao i sav inventar..Izbacuje smeće, čisti prašinu, pere podove, prozore, pere hodnike i stepeništa i čisti i dezinfikuje sanitarne čvorove-svakodnevno. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala iz magacina do ambulante tj.odeljenja. Stara se o racionalnoj upotrebi materijala za održavanje čistoće i vodi evidenciju o potrošnji. Radi i sve druge poslove na svom odeljenju i drugim odeljenjima istog sektora po nalogu glavne sestre odelenja, vezano za potrebe mesta izvršenja rada.

Кonkurs je otvoren od 19. do 26. oktobra, a više informacija o istom možete dobiti na na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik