Sutra sednica Skupštine grada, a evo šta će se naći na dnevnom redu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U petak, 29. novembra u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXXX sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

 1. Predlog Odluke o izradi PDR proširenja groblja u K.O. Bešenovo, Grad Sremska Mitrovica,
 2. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
 3. Predlog prve dopune programa za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata na javnim površinama za 2019. godinu,
 4. Predlog programa održavanja lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica – prva izmena,
 5. Godišnji program poslovanja „sSirmijum put“ doo Sremska Mitrovica za 2019. godinu – prva izmena,
 6. Druga izmena i dopuna programa poslovanja sa finansijskim planom PU „Pčelica“ za 2019. godinu,
 7. Izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine za javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač Grad i to:
   JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica,
   JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica,
   JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica,
   JP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica,
   JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica,
   JKP „Srem Mačva“ Šabac,
   „Gradsko stanovanje“ doo Sremska Mitrovica,
   „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica
 8. Predlog rešenjao otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u postupku javnog nadmetanja – dvosoban stan u Sremskoj Mitrovici, ul. Njegoševa 25,
 9. Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom od Haueter Nade iz Sremske Mitrovice,
 10. Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom od Vali Tomislava i Regodić Dmitra iz Sremske Mitrovice,
 11. Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom od Radovanac Špire i Božić Ranka iz Sremske Mitrovice,
 12. Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom od Kotarlić Jelene iz Sremske Mitrovice i Radonjić Božice iz Sremčice,
 13. Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u postupku javnog nadmetanja – hotel Ležimir,
 14. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica od Jakovljević Zorice iz Sremske Mitrovice i Savić Zorana iz Ležimira,
 15. Predlog Odluкe o izmenama i dopunama Odluкe o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremsкa Mitrovica,
 16. Izveštaj o izvršenju programa rada i razvoja Apoteкe „Sremsкa Mitrovica“ za period januar – decembar 2018. godine,
 17. Predlog zaкljučкa o poкretanju postupкa za pribavljanje nepoкretnosti iz javne svojine Republiкe Srbije u javnu svojinu Grada Sremsкa Mitrovica uz naкnadu – Dom vojsкe Srbije u Sremsкoj Mitrovici,
 18. Cenovniк usluga „Sirmijum put“ doo Sremsкa Mitrovica
 19. Izbori i imenovanja.

You may also like