Sutra sednica Skupštine grada, a evo šta će se naći na dnevnom redu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Sutra sa početkom u 10:00 časova u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica biće održana se XXXIX sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o izmeni statuta ustanove Poslovno sportski centar „Pinki“ Sremska Mitrovica,

2. Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2018/2019,

3. Godišnji plan rada PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2019/2020,

4. Predlog pravilnika o bližim kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja,

5. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01.-30.09.2019.godine,

6. Predlog Odluke o izradi PDR stambenog bloka „Ledine“ u seoskom naselju Bešenovo,

7. Predlog Odluke o izradi PDR stambenog bloka između ulica Fruškogorska i Pinkijeva u Manđelosu,

8. Predlog Odluke o izradi PDR za podsistem za navodnjavanje „Jaračka jarčina“ deo regionalnog sistema Srem,

9. Predlog Odluke o donošenju PR zapadnog dela stambenog naselja КPD Sremskoj Mitrovici,

10. Predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,

11. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o projektu JPP rekonstrukcija dela sistema rasvete u Gradu Sremska Mitrovica,

12. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta JPК „Кomunalije“ Sremska Mitrovica,

13. Predlog zaključka o porektanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu po zahtevu Hauter Nade iz Sremske Mitrovice,

14. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu po zahtevu Vali Tomislava i Regodić Dmitra iz Sremske Mitrovice,

15. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu po zahtevu rRadovanac Špire i BožIć Branka iz Sremske Mitrovice,

16. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu po zahtevu Кotarlić Jelene iz Sremske Mitrovice i Radonjić Božice iz Sremčice

17. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i