Savska voda ispravna za kupanje

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena  dana 21. 08. 2019. godine i to na tačkama uzorkovanja:  Reka Sava – Mala plaža, Reka Sava – Početak plaže, Reka Sava – “Dispanzer“.

Uzorci vode uzorkovani  21.08.2019.- ispitivanje završeno 27.08.2019.god. 

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na navedenim lokalitetima

ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. 

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece (u plićeku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.

Mole se sugrađani da  se u toku boravka na plaži pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

You may also like