Sremska Mitrovica – Savet za štampu juče je prvi put održao sednicu u Sremskoj Mitrovici. Na dnevnom redu su im bile pritužbi građana na pisanje pojedinih medija, o čemu su oni raspravljali. Savet za štampu je samoregulatorno telo za štampane, onlajn medije i novinske agencije. Njagova Кomisija od 11 članova odlučuje svakog meseca o žalbama građana na sadržaje štampanih i onlajn medija, tj. da li su mediji prekršili Кodeks novinara Srbije.

Na učerašnjoj sednici Saveta za štampu se našlo više pritužbi građana, o kojima su diskutovali članovi Saveta. Predstavljena je problematika, a prisutni su imali različita mišljenja o različitim pritužbama.

Pravo da podnese žalbu imaju svi koji su direktno pogođeni bjavljenim sadržajem na koji se žale. One se podnose bog povrede Кodeksa novinara. U nadležnosti ovog Saveta nisu primedbe na televizijske I radio programe, s obzirom da je za elektronske medije nadležno Regulatorno telo za elektronske medije. Odlučivanje o žalbi odnosno postupak se pokreće, za sadržaje koji nisu stariji od tri meseca.

A šta ako komisija zaista zaključi da je došlo do povrede novinarskog kodeksa? U tom slučaju medijski je objavio sporni sadržaj mora da objavi odluku Кomisije. Ukoliko to ne učini, komisija mu izriče javnu opomenu.

rtv.rs

Možda Vam se svidi i