Sastanak Prekograničnog regiona „Drina-Sava“,

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – 21. sastanak „Drina-Sava“ prekograničnog regiona održaće se u utorak, 19. marta u Sremskoj Mitovici u organizaciji Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Europi u okviru projekta: „Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u jugoistočnoj Evropi” (SEDRA)“ koji se realizuje u GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Sastanak se održava u sali IV Skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 11:00 časova.

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi i njene regionalne kancelarije organizuju redovne sastanke grupe zainteresovanih strana (SHG) u ciljanim prekograničnim ruralnim regionima. Cilj sastanaka Grupe zainteresovanih strana je jačanje i umrežavanja saradnje između lokalnih i regionalnih aktera u pograničnim područjima. Na sastancima, zainteresovane strane će razgovarati i dogovoriti se o mogućnostima lokalne saradnje, aktivnostima vezanim za ekonomsku diversifikaciju putem lanaca vrednosti i mera za izgradnju kapaciteta.

Projekat se implementira u jugoistočnoj Evropi, konkretnije, aktivnosti će se realizovati u zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana, uz saradnju sa drugim graničnim zemljama članicama EU, u periodu 2019-2021. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.200.000 EUR.

Fokus projekta je jačanje institucionalnih kapaciteta odabranih zainteresovanih strana u jugoistočnoj Evropi za podršku ekonomskoj diversifikaciji u ruralnim područjima u skladu sa EU.

Što se tiče uključenosti zainteresovanih strana i razvoja lokalne zajednice u prekograničnim oblastima, projekat će se fokusirati na:
– razvoj lanca vrednosti sa relevantnim akterima za identifikaciju nedostataka i definisanje predviđenih ciljeva i intervencija;
– sprovođenje mera za izgradnju kapaciteta zainteresovanih strana u vezi sa planiranjem, investicijama, poslovnom saradnjom u okviru lanaca vrednosti, menadžmentom itd;
– obezbjeđivanje finansijske podrške za razvoj i jačanje odabranih lanaca vrednosnih u svih 7 prekograničnih regiona;
– organizaciona podrška regionalnim i lokalnim događajima za umrežavanje, uspostavljanje poslovnih kontakata, promocije proizvoda lanca vrednosti / usluga i razmena iskustava / aktivnosti P2P.

Sastanak Grupe zainteresovanih strana će pružiti informacije o potrebnim koracima i akcijama u ime zainteresovanih strana za uspešnu implementaciju projekta, ali najvažnije, za efektivne i vidljive razvojne rezultate na lokalnom nivou u ruralnim prekograničnim područjima.

Možda Vam se svidi i