REPROGRAM: Odloženo plaćanje gasa

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srem-gas“ Sremska Mitrovica u ove godine je doneo Odluku kojom je potrošačima omogućen reprogram pri plaćanju utrošenog gasa.

Reprogram se odnosi na kategoriju „domaćinstva“ i nudi mogućnost plaćanja dela računa za potrošnju prirodnog gasa u periodu od 1. decembra 2019. do 29. februara 2020. godine, tj. račune za decembar, januar i februar.

To znači, prvi deo računa od 70 odsto plaća se po ispostavljanju računa u roku valute plaćanja, a drugi deo od 30 odsto za šest meseci od roka dospeća prvog dela računa, tj. u junu, julu i avgustu.

Кako bi olakšao potrošačima, u JP „Srem-gas“ je odlučeno da na deo računa od 30 odsto koji dospeva za šest meseci, u toku tog perioda ne obračunava kamatu.

Možda Vam se svidi i