Sremska Mitrovica – Na osnovu prvih rezultata, posle popisa nekretina u 44 opštine po celoj Srbiji, pa i u Sremskoj Mitrovici baze lokalnih poreskih administracija uvećane su za nešto više od 100 hiljada nepokretnosti.

Ovaj podatak odnosi se samo na kuće i stanove, bez zemljišta, garaža i drugih objekata. Kompletan popis imovine sprovodio se kroz program „Reforma poreza na imovinu“ koji je podržala vlada Švajcarske.

„Popisivači koji su šest meseci radili na terenu, i proveravali da li se stvarno stanje na terenu poklapa sa onim koje se plaća na ime poreza na imovinu, popisali su oko 100 hiljada nepokretnosti koje su bile van poreske evidencije. Situacija na terenu pokazala je da veliki broj lokalnih samouprava ima problem sa neažurnim podacima, netačnim adresama, podacima o vlasništvu koji takođe nisu tačni…“, kaže Jelena Holcinger, stručnjak na programu švajcarske vlade „Reforma poreza na imovinu“.

U lokalnim samoupravama gde se vršio popis imovine, u 2018 godini prihodi od poreza na imovinu fizičkih lica, iznose 2,9 milijardi dinara, što je za oko 230 miliona dinara više u odnosu na 2017.godinu. Međutim, u ovom slučaju veći prihodi od poreza na imovinu ne znače nužno i povećanje poreza.

Sa druge strane, za one koji imaju dugovanja za porez i dalje postoji mogućnost reprogama duga, odnosno plaćanja na rate neizmirenih obaveza, i u praksi veliki broj građana to i koristi.

„Porez na imovinu je najznačajniji sopstveni prihod opštine, i u proseku čini preko 50 odsto udela u svim prihodima koje naplaćuje opština. Novac naplaćen od poreza na imovinu ostaje u budžetu opštine, i njegova osnovna namena je finansiranje lokalnih potreba stanovništva, kao što su komunalno uređenje, škole, vrtići, lokalni putevi. Lokalne samouprave imaju obavezu da informišu građane o nameni trošenja ovog novca, ali i da ih aktivno konsultuju u pogledu njihovih lokalnih potreba“, objašnjava Jelena Holcinger sa švajcarskog programa „Reforma poreza na imovinu“.

Pet najuspešnijih opština u proširenju obuhvata poreza na imovinu švajcarska vlada nagradiće sa milion franaka. Proglašenje pobednika biće krajem ovog meseca.

Možda Vam se svidi i