Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport raspisala je Кonkurs za dodelu sredstava uspešnim pojedincima iz oblasti obrazovanja.

Кonkurs se raspisuje radi dodele budžetskih sredstava uspešnim pojedincima iz oblasti obrazovanja: učenicima osnovne i srednje škole i uspešnim studentima redovnih osnovnih, master i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta, koji su državljani Republike Srbije, imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica, i koji pored ovih uslova ispunjavaju i još jedan od sledećih kriterijuma:
– da su ostvarili zapažene rezultate u toku školovanja, studiranja, stručnog usavršavanja;
– da su ostvarili zapažene rezultate iz oblasti obrazovanja na najvišem rangu takmičenja: (republičkom/međunarodnom – prve tri nagrade, muzička umetnost – prva nagrada), u tekućoj godini;
– kojima su sredstva potrebna za nabavku neophodne stručne literature i opreme koja se koristi u njegovom/njenom radu;
– kojima su sredstva potrebna radi učešća na stručnim skupovima u inostranstvu
– koji predlažu i realizuju kvalitetne programske i druge aktivnosti.

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava, a više informacija o istom možete pročitati na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i