Projekat „Take Care!“ uspešno priveden kraju

Od strane Ozon
0 komentar

Završna konferencija projekta „Take care“, ugovoren u sklopu Interreg IPA CBC prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. održana je 12. februara u Vinkovcima, uz učešće projektnih partnera, kao i predstavnika Upravljačkog tela, Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova EU, predstavnika lokalne i regionalne samouprave Vukovarsko – srijemske županije i Sremskog okruga, članova „Bubamare“ i drugih koji su na bilo koji način doprineli uspešnoj realizaciji projekta.

Nakon 20 meseci ukupnog trajanja projekta uspešno su ostvareni svi planirani ciljevi i aktivnosti. Za 983 korisnika usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Sremskom okrugu, u okviru projekta „Take Care!“ osigurana je pomoć u svakodnevnom životu, te su pružene zdravstveno socijalne usluge. Кorisnici usluga u projektu „Take Care!“ su osobe s invaliditetom, hronični bolesnici, stariji i nemoćni kao i osobe u terminalnoj fazi bolesti

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica opremljeno je Odeljenje za palijativno zbrinjavanje i terminalne faze bolesti, nabavljena je celokupna medicinska oprema i dva sanitetska vozila. Adaptirano je 6 bolničkih soba gde je smešteno 12 specijalnih bolničkih kreveta za palijativno zbrinjavanje pacijenata.

Ukupno 32 zdravstveno – socijalna radnika je zaposleno u okviru Take Care! projekta i formirano je 7 mobilnih timova koji su svakodnevno pružali zdravstveno – socijalne usluge.

Ukupno 40 zaposlenih svih partnerskih organizacija uspešno je završilo edukaciju palijativnog zbrinjavanja na Medicinskom Fakultetu u Zagrebu kako bi unapredili znanja, veštine i pružili što kvalitetniju uslugu.

Razvijena je web aplikacija Take Care! koja prati zdravstveno stanje korisnika s obe strane granice i omogućuje mobilnim timovima Vukovarsko-srijemske županije i bolničkog odeljenja Opšte bolnice Sremska Mitrovica da upravo zajedničkim umrežavanjem razmene iskustva, s ciljem poboljšanja kvaliteta usluge pružanja palijativne nege.

Važnost projekta ogleda se u zadovoljstvu korisnika usluga, projektnih partnera i nosioca projekta kao i svih ostalih činilaca koji su učestvovali u realizaciji, i na taj način doprinieli ostvarenju svih planiranih aktivnosti i ciljeva projekta.

Završnoj konferenciji, prisustvovali su i predsednik skupštine Grada Sremska Mitrovica Tomislav Janković, direktor RRA Srem Ruma Milan Mirić i v.d.zamenika direktora mitrovačke bolnice Prim.dr Dragan Malobabić sa stručnim timom koji je direktno bio uključen u implementaciju programa ovog projekta,a svi su se složili u jednom – da palijativna nega polako nalazi mesto u našem društvu koje se sada, zahvaljujući ovom projektu, još više približilo tituli socijalno osetljivog društva.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i