Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2019. biće realizovan u periodu od 1. do 30. aprila na uzorku od 260 popisnih krugova u 51 opštini/gradu. Među gradovima u kojima će se vršiti popis našla se i Sremska Mitrovica zajedno sa Laćarkom.

Osnovni cilj Probnog popisa 2019. je da se pravovremeno testiraju sva pripremljena metodološka, organizaciona i informatička rešenja za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021.

Testiraće se dve metode prikupljanja podataka:

Samopopisivanje putem interneta (CAWI) biće organizovano u periodu od 1. do 7. aprila 2019. godine, u izabranim popisnim krugovima na teritoriji grada Beograda, Novog Sada i Niša.
Terensko prikupljanje podataka pomoću laptopova sprovodi se u svim izabranim popisnim krugovima od 1. do 30. aprila 2019. godine, osim u gradu Beogradu, Novom Sadu i Nišu gde se terensko popisivanje organizuje u periodu od 8. do 30. aprila.

Za rad u Probnom popisu 2019. Republički zavod za statistiku će angažovati 25 opštinskih/gradskih instruktora i 85 popisivača.

Kako da znam da li će popisivači doći kod mene?

– Domaćinstva koja žive na teritoriji na kojoj se testira samopopisivanje dobiće pismo Republičkog zavoda za statistiku koje sadrži informacije neophodne za samopopisivanje i lozinku za pristup veb aplikaciji. Po isteku roka za samopopisivanje, u periodu od 8. do 30. aprila, popisivač će posetiti ova domaćinstva. Ukoliko se domaćinstvo samostalno popisalo, popisivač će preuzeti verifikacioni kod koji se dobija nakon uspešno obavljenog samopopisivanja. Domaćinstvo koje nije učestvovalo u samopopisivanju, bilo da nije želelo ili nije imalo tehničkih uslova za to, biće popisano od strane popisivača.

Da li postoje nova pitanja u odnosu na prošli popis stanovništva?

– Probnim popisom obuhvaćene su osnovne informacije o stanovništvu – domaćinstvima, stanovima, a koje podrazumevaju demografska pitanja, migratorna, set etnokulturalnih i obrazovnih informacija, kao i pitanja koji se tiču osoba sa invaliditetom – sastavljena u skladu s propisima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Vašingtonskom grupom. Pred građanima će biti i pitanja poput onih ko živi u domaćinstvu, kada je napravljena zgrada, od kog materijala, da li ima lift, na kom spratu je stan, da li ima vodovod, kanalizaciju… Migratorni blok podrazumeva pitanja – da li oduvek živite tu, da li ste živeli u inostranstvu, koliko dugo, zašto ste se vratili, da li imate državljanstvo Srbije, neke druge zemlje… Set ekonomskih obeležja podrazumeva pitanja – da li radite, da li ste bili sprečeni da radite, iz kog razloga, da li ste nezaposleni, penzioner, gde vam je firma…

Sada je uveden set pitanja koja se odnose na osobe sa invaliditetom, jer ne postoji jedinstven registar osoba sa invaliditetom, i kako bi se stvorio osnov za realizaciju i praćenje strateških ciljeva za poboljšanje njihovog položaja.

Šta je samopopisivanje putem interneta i da li mogu to sam/a da uradim?

– Samopopisivanje putem interneta je metoda prikupljanja podataka u kojoj građani samostalno (putem veb aplikacije) popunjavaju elektronske upitnike za sebe i članove svog domaćinstva. Mogućnost da se samostalno popišu imaće oko 13.000 građana koji žive u izabranim delovima naseljenih mesta na teritoriji Grada Beograda, Niša i Novog Sada, i to do 7. aprila u ponoć.

Kako da prepoznam lažne popisivače?

– Probni popis sprovodiće 85 popisivača koji će, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe, imati obeležja Republičkog zavoda za statistiku – vidno istaknuto odbrenje za rad, fotografiju i broj lične karte. Uz sve mere predostrožnosti, građani će svakog dana od 8.00 do 20.00 moći da provere ime i prezime popisivača, pozivajući info centar na telefon 011/2403-266.

Možda Vam se svidi i