Obeležen Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima 30. jul obeležio je i Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima Grada Sremska Mitrovica, a jedan od načina obeležavanja bio je performans na Trgu Ćire Milekića gde su volonteri Crvenog krsta i Kancearije za mlade delili flajere kako bi javnost jasno upoznali s činjenicom da je ovaj problem veoma prisutan i kod nas.

Aktivnosti koje Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima sprovodi imaju veliki preventivni značaj, jer su usmerene na decu i mlade, kao posebne ugrožene ciljne grupe, ali i na profesionalce koji u svom radu mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima.

„Ovo je jedna od naših aktivnosti tokom godina sa koje treba da se pošalje jasna poruka javnosti da je problem trgovine ljudima realan. Statistički podaci govore da je u Srbiji lane bilo 190 prijavljenih slučajeva trgovine ljudima od kojih je 76 identifikovano, a 71 žrtva je bila iz Srbije. To govori da je trgovina ljudima prisutna i kod nas, a ne samo u nekim drugim zemljama. Žrtva trgovine ljudima može biti svako. Kod nas je najčešće prisutna seksualna eksplatacija, a najčešće žrtve su žene i devojčice”, rekao je Branislav Vukmir, direktor Centra za socijalni rad „Sava” i koordinator Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.

Razmere problema trgovine ljudima i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi dovele su do aktivnog uključivanja Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima u nastojanju da se spreči i olakša ljudska patnja, a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može se stati na put ovom ozbiljnom problemu.

Aktivnost je realizovao Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima, a težište je bilo na apostrofiranju bezbednih navika kod naših sugrađana u situacijama kada napuštaju zemlju, zbog godišnjeg odmora ili pak, odlaska na rad.

Svetski dan trgovine ljudima ustanovljen je 2013. godine u okviru rezolucije usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.You may also like