Novi rezultati analize savske vode

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Uzorci savske vode su uzorkovani 17. jula, a ispitivanje završeno 22. jula.

Analiza savske vode je izvršena na sledećim tačkama uzorkovanja:

Reka Sava – Mala plaža,
Reka Sava – Početak plaže,
Reka Sava – “Dispanzer“.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece (u plićeku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.

Mole se sugrađani da se u toku boravka na plaži pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

You may also like