Novi pravilnik o organizovanom prevozu dece stupa na snagu 1. septembra

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo saobraćaja nedavno je donelo Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, kojim se bliže organizuje njihov prevoz autobusima, a koji se primenjuje od 1. septembra 2019. godine.
Ovaj pravilnik primenjuje se na organizovani prevoz dece, odnosno prevoz maloletnih lica koji organizuju ustanove za obrazovanje i vaspitanje, kulturno – umetnička društva, sportski klubovi i sl. kao i na organizovani prevoz učenika srednjih škola koja putuju u organizaciji tih škola, pri čemu se prevoze bez pratnje ili u pratnji nastavnika, trenera, roditelja i sl. Ovakav prevoz može da se obavlja kao vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe.
Autobus kojim se vrši organizovani prevoz dece u skladu sa Pravilnikom treba da:
1) poseduje važeću registracionu nalepnicu i Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana;
2) poseduje original izvoda licence za prevoz za autobus u skladu sa propisom koji uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju;
3) je obeležen posebnim znakom za organizovani prevoz dece u skladu sa propisom koji uređuje izgled i način postavljanja posebnog znaka za obeležavanje vozila kojim se vrši organizovani prevoz dece;
4) ima ispravne sigurnosne pojaseve za sva deklarisana sedišta;
5) ima ispravan uređaj za zagrevanje, hlađenje i provetravanje vozila;
6) ima sva sedišta tapacirana;
7) ima osnovni pribor za interventno čišćenje unutrašnjosti vozila (kanta, metla, kese, itd.);
8) ima sva obaveštenja i natpise unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz u hitnim slučajevima i sl.) napisane na način koji predviđa zakon kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma;
9) ima prolaze između sedišta i oko svih izlaza uvek slobodne radi omogućavanja brzog prolaska u slučaju opasnosti.
Pravilnikom je dalje regulisano posedovanje aparata za gašenje požara, prve pomoći i propisane opreme. 
Posebno je naglašeno da obavljanje organizovanog prevoza dece ne sme započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem.
Kada je u pitanju vozač autobusa kod organizovanog prevoza dece, u skladu sa Pravilnikom on mora:
1) je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom;
2) poseduje i nosi sa sobom fotokopiju lekarskog uverenja o sposobnosti za vozača koje nije starije od godinu dana;
3) najmanje tri godine poseduje važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
4) poseduje dokaze o aktivnosti vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana kojima se dokazuje da je propisno koristio dnevne i nedeljne odmore i najduže vreme upravljanja vozilom u poslednjih sedam dana pre započinjanja prevoza, kao i da je pre započinjanja prevoza koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova;
5) poseduje odgovarajuću kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača;
6) ima važeći ugovor o radu za vozača, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overenu fotokopiju tih ugovora za vozača koji je radno angažovan, u skladu sa propisom kojim se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju.
Kada je u pitanju grupni pratioc dece prilikom organizovanog prevoza dece, Pravilnikom je propisano da je uz grupu do 30 dece neophodno da bude prisutan najmanje jedan grupni pratilac u saobraćaju, dok je za grupu veću od 30 dece potrebno da bude prisutno najmanje dva grupna pratioca, prenosi Pravniportal.com.
Pravilnikom je posebno propisana obaveza lica koja se prevoze da se ponašaju na takav način da ne ometaju vozača i ne narušavaju opštu bezbednost, te da su grupni pratioci u saobraćaju dužni da obezbede tokom vožnje mir i disciplinu

Izvor eKapija

You may also like