Nova socijalna usluga u Mitrovici

Od strane Ozon
1 komentar

Sremska Mitrovica – U prostorijama Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici danas je održano savetovanje i obuka za stručne saradnike Centara za socijalni rad na temu „Povremeni porodični smeštaj“.

Savetovanje, ali i prezentaciju ove nove socijalne usluge održali su zaposleni Centra za porodični smeštaj i usvojenje iz Novog Sada.

 „Danas se u Sremskoj Mitrovici paralelno održavaju dve obuke, jedna za profesionalce i stručne radnike centara za socijalni rad, a druga za potencijalne pružoce i korisnike usluge. Povremeni porodični smeštaj je jedna inovativna usluga u sistemu socijalne zaštite namenjena biološkim, starateljskim i hraniteljskim porodicama koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju. Kada takvo dete boravi kod povremenih hranitelja, njegovi roditelji, staratelji ili hranitelji imaju prostora da se odmore, naprave predah, a sve u cilju očuvanja kapaciteta porodice i očuvanja porodične zajednice. S druge strane ete sa smetnjama u razvoju tokom boravka u povremenoj hraniteljskoj porodici ima priliku da stekne nova iskustva, veštine i da prosto postane funkcionalnije u svoj porodici“, objasnila je Ivana Džakurski, savetnik za povremeni porodični smeštaj u Centru za za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.

 Pema njenim rečima pružalac ove usluge može da bude bilo koja osoba koja je bliska porodici sa detetom sa smetnjama u razvoju, a potrebno je da roditelji, staratelji ili hranitelji ponesu zahtev za uslugu nadležnom centru za socijalni rad.

„Usluga „Povremenog porodičnog smeštaja“ je nova socijalna usluga u našem gradu i mislim da će biti vrlo značajna za sve oni koji će je koristiti. Naime, radi se o tome da roditelji ili staratelji/hranitelji dece sa smetnjama u razvoju imaju mogućnost da svoju decu, odnosno štićenike smeste u privremenu porodicu, najduže 60 dana u godini, odnosno 15 dana u kontinuitetu“, rekao je Branislav Vukmir, direktor Centra za socijalni rad „Sava“ i dodao da je cilj da roditelji ili staratelju na taj način dobiju priliku za predah i odmor.

You may also like

1 komentar

Mile sremac 04.11.2019. - 7:42 am

Centra za socijalni rad u sm jedini centar u srbiji koji ne izlazi na teren.

Komentari su zatvoreni.