Na današnji dan nekada se obeležavao Dan republike Jugoslavije

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na današnji dan, 29. novembra 1943. godine održano je Drugo zasedanje AVNOJ-a u Jajcu, na kome su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije i ustavotvornu skupštinu Federativne Narodne Republike Jugoslavije 29. novembra 1945, pa se ovaj datum slavio kao Dan republike.

Praznik je proslavljan za svečanom trpezom, uz dva neradna dana, 29. i 30. novembar, a svečane akademije bile su organizovane u glavnim gradovima republika bivše SFRJ. Đaci prvaci tog dana su dobijali crvene pionirske marame, a deljena su i ordenja.

SFRJ postojala je od kraja Drugog svetskog rata (1945. godine) do raspada 1992. godine. Glavni grad bio je Beograd. Jugoslavija se prostirala na teritoriji današnjih nezavisnih država Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije,Slovenije, Srbije, a graničila se sa Italijom i Austrijom na severozapadu, Mađarskom i Rumunijom na severu, Bugarskom na istoku i Grčkom i Albanijom na jugu. Zapadni deo republike je izlazio na Jadransko more.

Sa raspadom SFRJ, prestalo se sa obeležavanjem Dana Republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države osim u Srbiji. Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002, kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine SRJ.

Možda Vam se svidi i