Mitrovčani podržali izmene Krivičnog zakonika. Ubice dece i trudnica moći će na uslovnu tek posle 27 godina robije

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Fondacija Tijana Jurić krajem oktobra 2017. organizovala je narodnu inicijativu prikupivši 158.460 potpisa građana Srbije za izmenu Krivičnog zakonika, odnosno uvođenje kazne doživotnog zatvora za počinioce najtežih oblika teških krivičnih dela koja su za posledicu imala smrt deteta, maloletnika ili trudne žene. Predlog izmena za koje su se zalagali između ostalih u Mitrovčani koji su tih dana sa oko 2.500 potpisa podržali inicijativu konačno će se naći pred poslanicima.

Nakon što je sredinom januara predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio uvođenje strožih kazni u naše krivično zakonodavstvo, radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde intenzivno je radila na izmenama Krivičnog zakonika. Sada, tri meseca kasnije, prva verzija nacrta izmena Krivičnog zakonika je gotova.

Postoji mogućnost da će ona, kako piše „Blic“, pre nego što uđe u proceduru Skupštine Srbije, pretrpeti još neke promene.

„Blic“ dalje donosi detalje prve verzije izmena.

DOŽIVOTNI ZATVOR

Najveća promena u Krivičnom zakoniku predstavljaće uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ova kazna, prema prvoj verziji nacrta izmena zakona, zameniće postojeću maksimalnu kaznu od 30 i 40 godina i odnosiće se za najteža krivična dela i najteže oblike teških krivičnih dela, a pre svega za ubistva dece i trudnih žena. Ipak, uprkos predlogu Fondacije “Tijana Jurić” i redakcije “Blica” da se uslovni otpust isključi, on će ipak postojati kao mogućnost, te će osuđenici moći da traže da posle 27 godina provedenih u zatvoru izađu na uslovnu slobodu. Ukoliko sud donese pozitivnu odluku, uslovni otpust osuđenika trajaće 10 godina od dana kada je uslovno otpušten.
Takođe, doživotni zatvor neće moći da se izrekne osobi koja je u vreme izvršenja krivičnog dela bila mlađa od 21 godine života.

NAPAD NA ADVOKATE

Dosad nepoznata javnosti novina odnosiće se na napade na advokate. Kako saznaje „Blic“, ko napadne advokata ili člana njegove porodice zbog rada advokata, kazniće se zatvorom do tri godine. Međutim u odmeravanje kazne uzeće se i šta je prilikom napada učinjeno advokatu, pa tako onome koji nanese laku telesnu povredu advokatu pretiće kazna do pet godina zatvora.

„TRI UDARCA“

Prema prvoj verziji nacrta izmena Krivičnog zakonika, na snagu će stupiti i zakon poznatiji kao „tri udarca“ koji će podrazumevati da višestruki povratnici budu strože kažnjavani. Kako saznajemo, ova izmena značiće da će sudovi obavezno izricati kaznu iznad polovine propisane kazne pod dva uslova – ako je učinilac ranije dva ili više puta osuđen za umišljajna krivična dela na zatvor od najmanje jedne godine, odnosno ako od dana otpuštanja učinioca sa izdržavanja kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo više od pet godina.

DILERI

Oštrije kazne prete i dilerima. Tako će se kaznom od pet do 15 godina zatvora kazniti onaj ko prodaje, nudi na prodaju ili bez naknade radi daljeg stavljanja u promet daje opojne droge maloletniku, duševno bolesnom ili osobi koja se leči od zavisnosti od opojnih droga. Ova kazna propisana je i za one koji drogu prodaju ili nude u vaspitnoj ili obrazovnoj ustanovi, zatvoru, kafiću, javnoj priredbi…

PRIPREMA UBISTVA

Novina u Krivičnom zakoniku biće i kažnjavanje onih za koje se utvrdi da su pripremali ubistvo. Kako stoji u prvoj verziji nacrta izmena zakona, svako ko nabavlja ili osposobljava sredstva za izvršenje krivičnog dela ili otklanja prepreke za njegovo izvršenje ili sa drugim dogovara, planira ili organizuje njegovo izvršenje ili preduzme drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za njegovo neposredno izvršenje, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

Možda Vam se svidi i