Sremska Mitrovica – Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove vrši pojačanu kontrolu taksi prevoznika.

Na udaru su takozvani „divlji“ taksisti, oni koji krše Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju.

Prema rečima načelnika Uprave Ljubomira Vujčića, do sada je kontrola taksista bila otežana, jer je na teritoriji grada radio samo jedan inspektor, međutim, sada se u kontrolu uključila i Komunalna milicija, koja, kako objašnjava Vujčić, nema ovlašćenja da vrši upravni postupak, ali može da na licu mesta izvrši proveru i da kazni one koji nemaju registrovano taksi vozilo i ne poseduju svu potrebnu dokumentaciju.

“Pojačanu kontrolu taksista vršimo od ponedeljka, u nju su do sada bili uključeni jedan saobraćajni inspektor Grada Sremska Mitrovica, šest komunalnih milicajaca i dva pokrajinska saobraćajna inspektora”, rekao je Vujčić.

On je podsetio da je takozvani ”divlji” taksi svako vozilo koje služi za prevoz putnika bez oznake tx na registarskim tablicama.

“Zamolio bih naše sugrađane da obrate pažnju u koje vozilo sedaju, da ne koriste usluge neregistrovanih taksi vozila, jer u tim slučajevima oni ne znaju da li je to vozilo ispravno, da li vozač poseduje vozačku dozvolu, da li je isti prošao lekarski pregled i slično”, uputio je apel Vujčić.

On je podsetio da se kazne za neregistrovane taksiste kreću u rasponu od 50.000 dinara koliko iznosi kazna za fizičko lice, preko kazne od 75.000 dinara za preduzeće, do 150.000 dinara kazne za privredno društvo.

 “Neregistrovani taksisti su nelojalna konkurencija onima koji vrše prevoz u skladu sa zakonom, odnosno registrovanim taksi prevoznicima i graskom javnom prevozu koji svoje obaveze prema državi i gradu redovno ispunjavaju, tu pojavu želimo da iskorenimo”, rekao je načelnik.

On je dodao da u Sremskoj Mitrovici trenutno ima oko 80 izdatih taksi dozvola, te da je procedura za dobijanje iste jednostavna i da ju je moguće završiti u roku o samo nekoliko dana.

You may also like