Sremska Mitrovica – Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove dana raspisala je Konkurs za dodelu budžetskih sredstava kao dotacija nevladinim organizacijama iz oblasti zaštite životinjskog sveta.

Ukupno predviđena budžetska sredstva za konkurs su: 1,8 miliona dinara.

Prednost u sticanju ovog prava imaće NVO koje zadovoljavaju sledeće programske kriterijume, koji se posebno boduju:

  • da imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje preloženog programa – maksimalno 20 bodova;
  • ostvaruju konkretne programe iz oblasti zaštite životinjskog sveta, predloženim programima podstiču i afirmišu humano ophođenje prema napuštenim domaćim životinjama, kroz programe posebno stimulišu ovaj vid aktivizma tako što napuštenim životinjama obezbeđuju ishranu, veterinarski nadzor i lečenje, udomljavanje – maksimum 15 bodova;
  • predloženim programima doprinose podizanju uslova iz oblasti zaštite životinjskog sveta – maksimum 15 bodova;
  • kroz aktivnosti edukuju građane, promovišu odgovorno vlasništvo i organizaciju udomljavanja napuštenih životinja i doprinose da građani bolje razumeju problem napuštenih životinja – maksimum 10 bodova;
  • jačaju kapacitete nevladinog sektora u oblasti bezbednosti i ljudi i životinja- maksimum 5 bodova;
  • jačaju masovnost, mobilnost i informisanje u oblasti zaštite životinjskog sveta- maksimum 5 bodova;
  • svojim programima podstiču volonterizam u oblasti zaštite životinjskog sveta i stvaraju uslove za razvoj volonterske delatnosti – maksimum 5 bodova;
  • da programi za koje konkurišu podstiču i afirmišu humano ophođenje prema napuštenim domaćim životinjama i posebno stimulišu ovaj vid aktivizma – maksimum 5 bodova;
  • da imaju jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima predloženog programa – maksimum 10 bodova;
  • da je navedeni budžet realan i opravdan u odnosu na predložene aktivnosti – maksimum 10 bodova.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrasce Prijave na konkurs – NVO – mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada www.sremskamitrovica.rs pod naznakom КONКURSI.

Prijave se predaju u gradskom Uslužnom centru, ul. Svetog Dimitrija br. 13, sa naznakom „КONКURSI“ – Dotacije nevladinim organizacijama U ZATVORENOJ КOVERTI.


Кonkurs traje 15 dana računajući od dana objavljivanja u lokalnoj štampi i na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica, odnosno do 05.09. 2019. godine.

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Кonkursu se mogu dobiti na broj telefona 022-623-950, svaki radni dan u vremenu od 07.00 do 15.00 časova.

Možda Vam se svidi i