Ko po vama zaslužuje ovo priznanje? Mitrovica traži “Sportistu godine”

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport uputila je Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodelu nagrade „Sportista godine“.

Pozivju se sportski klubovi sa teritorije grada Sremska Mitrovica da dostave svoje predloge za dodelu nagrade „Sportista godine“ najkasnije do 30. decembra 2019. godine, Uslužnom centru Gradske uprave, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

KOMISIJA ZA PRIZNANJA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
Predlog za dodelu nagrade „SPORTISTA GODINE“

Nagrade se dodeljuju za sledeće kategorije:

  1. Najuspešniji pioniri (prva tri mesta)
  2. Najuspešniji kadeti (prva tri mesta)
  3. Najuspešniji juniori (prva tri mesta)
  4. Najuspešniji seniori (prva tri mesta)
  5. Najuspešniji klub (3 najuspešnija)
  6. Najuspešniji trener i
  7. Najuspešniji profesor

Obrazac za prijavu možete preuzeti na sajtu Zvanične prezentacije Grada Sremska Mitrovica: www.sremskamitrovica.rs ›DOKUMENTI› JAVNI POZIVI. Za dodatne informacije obratiti se na telefon 022/610-616 i 022/612-831.

You May Also Like