Još jedan konkurs Opšte bolnice Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je konkurs za prijem u radni odnos za tri radna mesta.

Konkurs je raspisan za radna mesta:

1. Doktor medicine specijalista u radiologiji – Služba za radiološku dijagnostiku, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
– izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: radi sve poslove u odeljenju iz svoje specijalnosti po utvrđenom rasporedu po nalogu načelnika službe. Pregleda bolesnike, daje mišljenje,odnosno nalaz, određuje tretman iz oblasti svoje specijalnosti, kontroliše njegovo sprovođenje i samostalno ga sprovodi. Vodi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i odgovara za njenu valjanost. Učestvuje u sprovođenju programa mera zdravstvene zaštite i odgovara za izvršenje plana rada. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika u svom timu. Daje stručna mišljenja na zahteve drugih službi kod određenih slučajeva bolesti i povreda. Daje obaveštenja o bolesnicima o njihovom zdrvstvenom stanju. U svom radu koristi neophodnu opremu i aparate neophodne za obavljanje delokruga odgovarajuće specijalnosti. Radi uz opasnost od jonizujućeg zračenja, vrši RTG snimanje i RTG skopije nadzire rad RTG tehničara. Radi i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu načelnika službe kome neposredno odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Služba ortopedije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize.Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri/tehničaru na odelenju i načelniku službe.

3. Ginekološko/akušerska sestra-babica u porodilištu – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom – Služba ginekologije i akušerstva, Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola ginekološko-akušerskog smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Učestvuje u viziti, pomaže lekaru pri pregledu i intervencijama. Vrši prijem i sanitarnu obradu trudnica, pripremu trudnica za porođaj i operaciju, daje terapiju trudnicama, porodiljama i novorođenčadima, prema uputu lekara. Aktivno učestvuje u vođenju normalnih porođaja i pomaže lekaru kod vođenja nepravilnih porođaja. Кontroliše opšte stanje porodilje i stanje ploda (što podrazumeva auskultaciju srčanih tonova, uključivanje spoljašnje kardiotokografije), kontroliše napredovanje porođaja. Ukazuje prvu negu novorođenčetu po rođenju i učestvuje u reanimaciji. Asistira kod zbrinjavanja povreda porođajnog puta i prati post porođajno krvarenje. Priprema materijal potreban za rad u porođajnoj sali, vodi računa o sterilizaciji materijala i instrumenata. Uzima materijal za laboratorijske analize za majku i dete i stara se da ista bude na vreme dostavljena i obrađena. Radi negu babinjara i posebnu negu u poluintezivnoj nezi porodilja i novorođenčadi. Vodi računa o ishrani porodilje, trudnice i novorođenčeta. U svom radu vodi računa u uspostavljanju laktacije. Vodi medicinsku dokumentaciju u toku porođaja, hospitalizacije i na otpustu kao i dokumentaciju od značaja za prijavu rođenja. Izrađuje i šalje na dalju obradu potrebne izveštaje. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi. Vrši pratnju prilikom transporta trudnice, porodilje i novorođenčeta u tercijalnu ustanovu. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre odeljenja, šefa i načelnika službe iz delokruga svoga rada i domena svoje stručnosti. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Za svoj rad odgovorna je načelniku, šefu odeljenja i glavnoj sestri. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Konkurs je otvoren od 25. aprila do 03. maja, a više informacija o istom na zvaničnom sajtu Ipšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i