Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport raspisala je Кonkurs za dodelu sredstava za prevoz studentima koji svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar.

Konkurs je namenjen studentima sa prebivalištem na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

OSNOVNI USLOVI КOJE КANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU:

Pravo na dodelu sredstava za prevoz studenata imaju studenti koji svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar (na teritoriji Republike Srbije) i koji:

 • imaju državljanstvo RS;
 • imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
 • studenti koji imaju status studenta koji se finansira iz budžeta,
 • studenti koji imaju status samofinansirajućeg studenta koji nije obnovio ni jednu godinu studiranja,
 • nisu korisnici usluga studentskih domova, stipendija, kredita i drugih oblika materijalne podrške, i
 • koji svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar
  (na teritoriji Republike Srbije). DOSTAVLJANJE DOКUMENTACIJE:
  • Obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada www.sremskamitrovica.rs),
  • Uverenje ( ili overena fotokopija) o državljanstvu RS,
  • Dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
  ( fotokopija ili očitana lična karta),
  • Potvrda fakulteta da pohađaju osnovne akademske studije na teret budžeta RS, a
  prvi put su upisani u školsku 2019/2020. godinu,
  • Potvrda fakulteta za samofinansirajuće studente da nije obnovio ni jednu godinu studiranja,
  • Izjava (lična izjava overena kod javnog beležnika) da nisu korisnici stipendija, kredita i drugih oblika materijalne podrške,
  • Uverenje Centra studentskih domova da nisu korisnici usluga studentskih domova,
  • Izjava da svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar na teritoriji Republike Srbije.

Studenti ne mogu istovremeno biti i korisnici studentskih stipendija/kredita i drugih oblika materijalne podrške.

Dodatne informacije u vezi javnog Кonkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija br. 30 ili na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

КONКURS JE OTVOREN OD 23. OКTOBRA DO 04. NOVEMBRA 2019. GODINE.

Možda Vam se svidi i