Jedno slobodno radno mesto

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za jedno radno mesto.

Oglas je raspisan za radno mesto:

1. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odsek za produženo lečenje i negu – Odeljenje za produženo lečenje i negu terminalnih stanja – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši poslove vezane za poboljšavanje kvaliteta lečenja pacijenta uz poštovanje etičkih principa i savremenih stavova lečenja u palijativnoj medicini sa negom stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima ordiniranu od strane doktora medicine sa odseka, vrši ishranu, toaletu, previjanje, negu stome, negu traheostome, hegu tubusa, negu i prevenciju dekubitalnih rana uz nadzor doktora medicine. Obavlja negu bolesnika koji se u okviru nastavka lečenja nalaze na respiratoru. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene Uredno vodi listu pacijenata protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu lekara odeljenja, šefa odeljenja, i glavne sestre odeljenja kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i