Fonda za inovativnu delatnost ponovo je otvorio javni poziv za programe podrške inovacijama malih i srednjih preduzeća — Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima, koja ne posluju duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 80.000 evra.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 300.000 evra.

Javni poziv je otvoren do 1. jula 2019. godine.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti:
FOND ZA INOVACIONU DELATNOST
Telefon: +381 11 6555 696
e-mail: office@inovacionifond.rs

Možda Vam se svidi i