Sremska Mitrovica – Završna konferencija u okviru projekta “Кorpa sremskih tradicionalnih proizvoda” održana je u sredu, 30. jula u prostorijama Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici.

Кonferenciji su prisustvovali predstavnici UNDP , predstavnici lokalne samouprave i lokalni mediji.

Projekat „Кorpa sremskih tradicionalnih proizvoda“ sprovodi Ruralni centar Sova iz Sremske Mitrovice, u okviru šireg programa „Podrška razvoju proizvodnih kapaciteta u agro-industrijskom sektoru u Srbiji“ koji finansira Ruska Federacija, a sprovodi ProgramUN za razvoj (UNDP).

„S obzirom na to da je projekat „Korpa sremskih tradicionalnih proizvoda” u relizaciji ruralnog centra „Sova” završen, mi smo se okupili u Gradskoj kući da javnosti predstavimo rezultate i sve one pozitivne efekte koje je ovaj projekat doneo. Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica od samog starta je podržala ideju ovog projekta i dala mu podršku u realizaciji posebno u delu promocije svih projektnih aktivnosti. Prepoznat je značaj i doprinos projekta u unapređenju lokalne ruralne ekonomije kroz umrežavanje lokalnih proizvođača tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih i zanataskih proizvoda i subjekata koji se bave seoskim turizmom. Projekat je krenuo analizom potreba svih potencijalnih projektnih aktera. Kada su definisane njihove potrebe, određeno je i
realizovano sedam radionica. Rađeno je na edukaciji lokalnog ruralnog
stanovništva, sedam radionica, dva okrugla stola i jedna završna konferencija. U okviru edukativnog dela izdate su i dve brošure o značaju marketinga i brendiranja proizvoda u ruralnim područjima kao i o načinu registracije biznisa u istim. Potpisana je i izrađena jedna deklaracija „Korpe sremskih tradicionalnih proizvoda” uz izradu memoranduma o razumevanju koju su potpisali dvedesetak subjekata čiji su se proizvodi i našli u korpi lokalnih proizvoda koja je formirana i prezentovana na Sremskom sajmu poljoprivrede Agrosirm. Korpa će se na tržištu naći u vidu diplomatskog ili korporativnog poklona. Način poručivanja je istaknut na flajerima na info-lecima i info-pultovima koji su postavljeni na svakom od registrovanih seoskih turističkih domaćinstava na teritoriji Sremske Mitrovice. U okviru projekta izrađen je i sajt sremskakorpa.rs gde su predstavljeni svi subjekti koji su deo ovog projekta. Postavljeno je 25 braon turističkih tabli koje će dodatno povećati vidljivost i proizvoda i usluga koje ovi subjekti nude i afirmisati i brendirati Srem i Sremsku Mitrovicu kao značajnu gastro-turističku destinaciju”, rekao je na konferenciji Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica.

Projekat za cilj ima razvoj ruralne ekonomije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica kroz podršku i umrežavanje lokalnih proizvođača poljoprivredno prehrambenih i zanatskih proizvoda, i subjekata koji se bave seoskim turizmom.

„Predstavljanje „Korpe sremskih proizvoda” je deo jednog šireg projekta koji finansijski pomaže vlada Ruske federacije, a implementira Program za razvoj Ujedinjenih nacija. Projekat ima za cilj da individualne proizvođače uvede u šire lance vrednosti i da individualni proizvođači za svoje proizvode nađu put do lokalnih i regionalnih tržišta. Na taj način sa jedne strane pomažemo individualnim proizvođačima u ruralnim sredinama iz kojih dolaze, a sa druge strane obogaćujemo turističku ponudu proizvođačima da povećaju prihode u ruralnim sredinama,” rekao je Goran Simunović projektni Kordinator programa za razvoj UN u Republici Srbiji.

Svi subjekti uključeni u projekat, i proizvođači i turistička domaćinstva, dobili su i odgovarajuću turističku signalizaciju, kao i zajedničku internet prezentaciju i medijsku promociju, čime će se obezbediti veća vidljivost svih projektnih subjekata.

U okviru projekta, štampane su i brošure „Od ideje do registracije biznisa u ruralnim područjima“ i „Značaj regionalnog marketinga i brendiranja u ruralnim područjima“, čime se afirmiše legalna proizvodnja i promet poljoprivredno prehrambenih i zanatskih proizvoda (domaća radinost).

„Ideja „Korpe sremskih tradicionalnih proizvoda” nastala je iz potrebe malih proizvođača da se dignu na regionalnom tržištu. Samim tim, mi smo prepoznali mogućnost i šansu kroz ovaj razvojni projekat da to uradimo, da ljude objedinimo u jednu zajedničku korporativnu podršku i to smo i uradili”, rekao je Marko Cvijanović, koordinator projekta iz Udruženja ruralni centar „Sova”.

Projekat je podržan od strane Grada Sremska Mitrovica, koji je prepoznao doprinos Projekta unapređenju lokalne ruralne ekonomije. Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica od samog starta Projekta je dala veliku podršku, najviše oko vidljivosti projekta. Podršku oko kontakta sa registrovanim proizvođačima i subjektima seoskog turizma pružili su Privredna komora Sremskog upravnog okruga i Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica, kao i JP „Sirmiumput“ oko izdavanja dozvola i mapiranja lokacija za postavljanje turističke signalizacije.

Ukupna vrednost projekta je 21.250,00 USD od čega je iznos kofinansiranja od strane UNDP-a 19.050,00 USD.

Možda Vam se svidi i