Bezimene ulice dobijaju nazive

Od strane Ozon
0 komentar

Većinom odborničkih glasova na XXXI sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica održanoj u drugoj polovini januara meseca između ostalog usvojena je i Odluka o utvrđivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenim mestima Grada Sremska Mitrovica i Gradu Sremska Mitrovica.

Nešto više o ovoj odluci rekao je gradonačelnik Vladimir Sanader koji je istakao da će jedan broj građana biti u obavezi da zbog novih naziva ulica promeni svoja dokumenta, ali da će taj postupak biti besplatan.

“Ne menjaju se konkretno nazivi ulica, radi se samo o imenovanju onih ulica i delova ulica koje do sada nisu imale zvaničan naziv. To radimo u okviru projekta republičke Vlade “Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ koji će između ostalog omogćiti lakšu i jednostavniju dostavu obaveštenja, prijava, evidenciju građana. Svaka kuća će biti u određenoj ulici i imati svoj broj, nećemo nigde samoinicijativno menjati ime ulice”, rekao je gradonačelnik Sanader.

U Zasavici I formira se ulica kojoj se određuje naziv „Zabran“, a postojeća ulica „Peke Dapčevića“ se produžava do granice sa Zasavicom II. Takođe se produžava „Vojvođanska“ ulica koja se spaja sa ulicom pod nazivom „Zabran“. Formirju se ulice „Valjevački put“ i „Panonska“, koja počinje od ulice “Vojvođanska”, kao i zaselak „Bara“.

U Zasavici II formira se ulica „Peke Dapčevića“ koja se završava se na početku ulice Aleksandra Markovića. Menja se postojeća ulica „Aleksandra Markovića“ tako što se produžava do granice sa Mačvanskom Mitrovicom. Formira se „Ribarska“ ulica i ulice „Valjevački put“ i „Burum“, kao i zaseoci „Lugovac “ i „Močvara“.

U naseljenom mestu Mačvanska Mitrovica formira se ulica „Brodarska“, koja počinje od predložene ulice „Кopaonička“ i završava na granici sa Salašom Noćajskim. „Кopaonička“ ulica počinje od već postojeće ulice “Braće Ćulibrk” i završava se na granici sa Salašom. „Кosovska“ ulica spaja već postojeće ulice Svetog Save, Miloša Obilića, a formira se i “Đačka” ulica.

U naseljenom mestu Noćaj postojeća ulica „Milorada Jelikića“ se produžava, a formiraju se „Cerska“ ulica koja počinje od ulice Aleksandra Mijailovića i završava na granici sa susednim naseljenim mestom Glušci, zatim ulice „Sadžak“, “Sokolska“, „Topolska“, „Voćarska“, dok se produžava još i pomenuta ulica „Aleksandra Mijailovića“. U Noćaju se formiraju zaseoci „Preska“ i „Šijaković“.

U naseljenom mestu Ravnje formira se ulica „Hajduk Veljka“, koja počinje od ulice “Zeke Buljubaše”, dok se “Zekina” ulica usvojenom odlukom produžava. Zatim formiraju se „Solunska“ i „Кrfska“ ulica koja se završava spojivši se sa ulicom Кneza Miloša. Čak tri zaselaka se formira u Ravnju i to „Gradac“, „Prud“ i „Zovik“.

U Radenkoviću produžava se postojeća ulica „Baštovanska“, zatim formira se ulica pod nazivom „Livadska“, koja počinje od ulice Radetića Mare i završava na granici sa susednim naseljenim mestom Noćaj. „Boračka“ ulica se takođe produžava , kao i postojeće ulice „Dr Berića“ i „Radetića Mare“ koja se proteže do granice sa susednim naseljenim mestom Banovo polje. „Ustanička“ ulica počinje od “Boračke” ulice.

U naseljenom mestu Salaš Noćajski formirana je ulica “Braće Jugovića” koja počinje od ulice “Cara Lazara” iz katastarske opštine Mačvanska Mitrovica, zatim se formira ulica „Savski nasip“ koja počinje od granice sa Mačvanskom Mitrovicom i završava se na granici susednog naseljenog mesta Ševarice. Novoformirana „Ustanička“ ulica počinje od ulice Stojana Čupića i spaja se sa ulicom „Savski nasip“. „Brodarska“ ulica je produžetak istoimene ulice „Brodarska“ u Mačvanskoj Mitrovici. Ulice pod nazivom „Кopaonička“ i Livadska takođe počinju od granice sa susednim naseljenim mestom Mačvanska Mitrovica, „Solunska“ ulica počinje od ulice Dušana Dostanića, baš kao i ulica pod nazivom „Cerska“. U Salašu je formirana još i “Zlatiborska“ ulica i ulica “Mike Radovanovića”, kao i zaselak „Lug“.

Kompletnu Odluku sa novim nazivima ulica možete pogledati ODLUKA O NAZIVIMA ULICA I ZASELAKA.

Možda Vam se svidi i