60 miliona dinara za obnovu poplavljenih kuća u Laćarku, Martincima, Kuzminu, Šašincima i Jarku

Od strane Ozon
0 komentar

Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Uredbu o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu, kojom je izdvojeno šezdeset miliona dinara za ovu namenu.

„Bespovratna novčana pomoć biće u što kraćem roku isplaćena građanima čije su kuće oštećene ili porušene, kako bi im se što pre obezbedili osnovni životni uslovi“, saopšteno je posle sednice Vlade.

Vlada je usvojila i Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u junu 2019.

S obzirom na to da je korisnicima i zaposlenima u tim objektima onemogućen dalji boravak i rad, vlada je obezbedila 250 miliona dinara za njihovu sanaciju.

Članovi vlade usvojili su izmene i dopune uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu.

Dodatna sredstva u iznosu od šezdeset miliona dinara namenjena su gradu Sremska Mitrovica sa naseljima Laćarak, Martinci, Kuzmin, Šašinci i Jarak, gde je bila proglašena vanredna situacija.

„Poplave iz juna pokazale su da je neophodno sanirati kanalsku mrežu u dužini od 44 kilometara, posebno imajući u vidu da se radi o strateškom području za odbranu od poplava nižih delova Sremske Mitrovice, pripadajuće infrastrukture i okolnog poljoprivrednog zemljišta“, ističu iz Vlade.

Autor: Beta

You may also like