Zbog požara odrađena hitna analiza kvaliteta vazduha

Sremska Mitrovica – Zbog današnjeg požara koji se dogodio u ulici Palanka u Sremskoj Mitrovici, urađene su analize kvaliteta vazduha.

Merena su dva parametra ugljen – monoksid i azot – dioksid i na osnovu dobijenih rezultata u automatskoj mernoj stanici koja je postavljena kod Palate pravde Sremska Mitrovica, oba parametra su daleko ispod graničnih vrednosti.

Takođe, iz JКP „Vodovod“ su potvrdili da vodosnabdevanje na teritoriji Grada Sremska Mitrovica nije ugroženo kao i da nije došlo do izlivanja ulja u atmosfersku i fekalnu kanalizaciju.

U kabinetu gradadonačelnika, danas je održan sastanak, na kojem su prisustvovale sve republičke, pokrajinske i gradske inspekcijske službe, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, JКP „Vodovod“, Sektor za vanredne situacije i načelnik policijske uprave.

Zaključak sa sastanka je da će biti izvršeno vanredno merenje kvaliteta vazduha, kontrola vodovodne mreže zajedno sa atmosferskom i fekalnom kanalizacijom i da će sve inspekcijske službe uraditi vanredni nadzor, svako iz svoje oblasti delovanja.

You May Also Like