Zbog artiljerijskog gađanja zatvoreni putni pravci

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Vojna pošta 2342-8 Nikinci vršiće artiljerijska opitna gađanja od 15. do 26. januara zbog čega će u navedenim danima, u zoni vatrenog položaja: Slatine, Šapina, Kamalji, Višnjeva bara, Grčki gaj, Morava, Simate, Galovača, Panjevi, Baradinci, Lošinci, Vučkovac, Burdelem, Aluge i širem rejonu poligona Nikinci, u periodu od 08:30 do 17:00 časova, biti zatvoreni za saobraćaj putni pravci Nikinci-Brestač, Nikinci-Buđanovci, letnji put Donji Tovarnik-Nikinci i Obrež-Grabovci.

Za lica i stoku koji se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja treba odmah da dostavi prijavu Vojnoj pošti 2342-8, a najkasnije do 29. januara 2018. godine.

Prijave podnete nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

Izvor: sremskevesti.rs
Foto: ilustracija

You may also like