Upiši Ekonomsku školu „9. maj“ – smer ugostiteljski tehničar

Sremska Mitrovica – Završni ispiti za upis u srednje škole u Srbiji za školsku 2018/2019. godinu biće održani 18, 19. i 20. juna.

Test iz srpskog, odnosno, maternjeg jezika biće održan prvi i to 18. juna od 09:00 do 11:00 časova. Završni test iz matematike će biti dan kasnije, 19. juna, takođe u vremenskom periodu od 09:00 do 11:00 časova, dok će kombinovani test mali maturanti rešavati 20. juna.

Preliminarni rezultati biće poznati 22. juna, a konačni nekoliko dana kasnije, odnosno 28. juna.

Upis učenika u srednje škole – prvi upisni krug ponedeljak i utorak 9. i 10. jula od 08:00 do 15:00 časova. Drugi upisni krug zakazan je za četvrtak, 12. jula.

Ekonomska škola „9. maj“ je osnovana 1959. godine sa ciljem da obavlja vaspitno obrazovnu delatnost i obrazuje učenike i buduće kadrove ekonomske struke, za potrebe privredne i vanpriprivredne delatnosti za područje Srema.

Ugostiteljski tehničar

Ovaj obrazovni profil se uvodi od školske 2012/2013. godine. Tokom školovanja na ovom smeru akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u restoranima.

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ugostiteljskog tehničara.

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na visokim
školama i fakultetima.

Radne kompetencije ugostiteljsko tehničara su: obavlja pripreme i završne radove u ugostiteljstvu; vrši prijem, prihvat i smeštaj gostiju u ugostiteljskom objektu; uslužuje goste pićem, napicima, hranom i poslasticama; vodi administrativno-knjigovodstvene poslove u ugostiteljskom privrednom društvu.

Za učenike se u toku školovanja planira poseta Sajmu turizma i ugostiteljstva u Beogradu i Novom Sadu.

Pored teorijske nastave i časova vežbi u školi, učenici se upućuju i na praktičnu nastavu u restorane i hotele: Dom učenika srednjih škola, Vila Bela ruža, Ribolovac, Rubin, Promenada, Lovački dom, La’sta, La Gioa, Restoran Gradske uprave, itd.

Školovanje traje četiri godine.

You May Also Like