Takmičenje osnovaca u okviru manifestacije „Svetski dan zaštite životne sredine“

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ i „Eko-projekt tim“, u utorak 5. juna sa početkom u 10 časova na Trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici organizuju manifestaciju pod nazivom „Svetski dan zaštite životne sredine“.

U okvuru manifestacije održaće se takmičenje dece svih osnovnih škola u Sremskoj Mitrovici na temu razdvajanja otpada kroz kreativne i zabavne igre.

Zabavni deo programa predviđa predstavljanje Dečijeg hora „Vivak“

Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Кonferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Program zaštite je nazvan UNEP.[1] Predlog da se proslavlja 5. juni je dala delegacija Jugoslavije i prema nekim izvorima, ovo je postao centralni događaj Ujedinjenih nacija.

U svetu, pa i kod nas se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. U pomenute aktivnosti se jednako uključuje i vladin i nevladin sektor. Pri tome, svake godine za glavno mesto proslave se bira drugi grad. Vlada zemlje koja je domaćin ili grad domaćin u saradnji sa UNEP-om određuju temu događaja. Osim teme, biraju se i slogan i logo koji će biti fokus svih informativnih materijala i promotivnih aktivnosti u vezi sa ovim danom. Primer je akcija koju je 2011. godine pokrenula Indija, svetski domaćin te godine, a pod nazivom „Šume: Priroda u tvojoj službi“. Кao i svake godine, planirano je više aktivnosti; radionica za preko stotinu novinara, sednica sa temom o „zelenoj“ ekonomiji, organizacija maratona, jednodnevna konferencija za žene rukovodioce itd.

Možda Vam se svidi i