Svetski dan bubrega

by Ozon
0 comment

Sremska Mitrovica – Svetski dan bubrega pod sloganom „Bubrezi i zdravlje žena“ biće obeležen u Sremskoj Mitrovici u četvrtak, 8. marta.

Dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology) i Internacionalnog udruženja Fondacija za bubreg (International Federation of Kidney Foundations) u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu. Cilj je podizanje svesti o važnosti bubrega, organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života i upoznavanje javnosti da su bolesti bubrega česte, opasne i izlečive.

Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana bubrega „Bubrezi i zdravlje žena“ ima za cilj da šira javnost postane svesna činjenice da bolesti bubrega utiču na zdravlje žena što zahteva hitnu javnozdravstvenu akciju na globalnom nivou kako bi promovisali jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i rodno senzitivnim preventivnim merama i postupcima lečenja tokom čitavog životnog ciklusa žene.

istakne činjenicu da povećanja znanja i svesnosti o faktorima rizika za nastanak bolesti bubrega kao i promocija zdravih stilova života koja uključuje pre svega pravilnu ishranu i fizičku aktivnost, mogu u značajnoj meri da pomognu u sprečavanju nastanka ovih bolesti.

Ove godine Svetski dan bubrega i Međunarodni dan žena obeležavaju su istog datuma, što pruža mogućnost da se skrene pažnja javnosti o važnosti zdravlja žena, a posebno zdravlja bubrega kao važnog organa.

Sremskomitrovački Zavod za javno zdravlje će ove godine kao i prethodne obeležiti Svetski dan bubrega intenziviranjem zdravstveno promotivnih aktivnosti sa ciljem promocije zdravih stilova života i mogućnostima korišćenja dostupnih mera prevencije.

Procenjuje se da će do 2025. godine 18% muškaraca i preko 21% žena širom sveta biti gojazni, a 6% svih muškaraca i 9% svih žena širom ekstremno gojazni. U nekim zemljama gojaznost je već prisutna kod više od jedne trećine odraslog stanovništva i značajno doprinosi obolevanju i umiranju, kao i visokim troškovima lečenja na godišnjem nivou…

ZZJZ Sremska Mitrovica

You may also like