Svečana zakletva novih pripadnika Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica – Povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, Slave Ministarstva i Dana policije, svečanu zakletvu, nakon pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, danas je položilo devet novih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Zakletva je položena u prisustvu glavnog policijskog savetnika Đure Mandića, načelnik Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

 

„Zakletva je simboličan čin kojim se završava jedan deo procesa vaše obuke i edukacije za samostalan rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sasvim je prirodno da u ovako velikom sistemu dolazi do smene generacija, da stariji ljudi odlaze u zasluženu penziju, a na njihovo mesto dolaze mladi i obrazovani ljudi spremni da preuzmu odgovornost jednog značajnog i ozbiljnog posla kojim se mi bavimo. Naša istorija je prepuna svetlih primera kako se poštuje i voli svoja otadžbina, ono što želim vama posle položene zakletve jeste da sa punim kapacitetima onog što ste naučili do sada preuzmete odgovornost za ovu državu i za obaveze koje će vam se nametnuti. Od danas štitite i služite svoje građane, svojoj državi i to je nešto na čega treba da budete posebno ponosni“, rekao je načelnik Mandić.

On je podsetio mlade kolege da pravda i pravo nisu ista kategorija, ali da svaki policijski službenik mora da ima izgrađen osećaj za pravdu kako bi mogao potpunije i doslednije da primenjuje zakone koji uređuju pravo.

Stojaković Nenad, jedan od policijskih službenika koji je danas položio zakletvu u ime svih svojih kolega zahvalio se Ministarstvu unutrašnjih poslova na pruženoj prilici da služe građanima Srbije i Srbiji.

„Na nama je da se svojim zalaganjem, radom i trudom odužimo na pruženoj prilici“, rekao je Stojaković.

You May Also Like