Sutra sednica Skupštine grada: Na dnevnom redu 25 tačaka

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U petak, 24. avgusta u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXVII sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Izmene programa za postavljanje manjih montažnih objekata za 2018. godinu,
2. Prve izmene i dopune Programa poslovanja JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
3. Izmene i dopune Programa rada Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
4. Izmene i dopune Programa poslovanja i finansijskog plana PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
5. Izmene i dopune Programa rada Apoteke Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
6. Izmene Plana i programa poslovanja za 2018. godinu, budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma i to:
– Atletski stadion
– Biblioteka „Gligorije Vozarović“
– Galerija „Lazar Vozarević“
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– Pozorište „Dobrica Milutinović“
– Poslovno sportski centar „Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Istorijski arhiv „Srem“
– Centar za kulturu „Sirmijumart“
– Muzej Srema
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“
7. Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01.- 30.06.2018. godine,
8. Izveštaj o izvršenju Programa rada i razvoja „Apoteke Sremska Mitrovica“ za 2017. godinu,
9. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. do 30.06.2018. godine Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Sremska Mitrovica,
10. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. do 30.06.2018. godine Javnog komunalnog preduzeća „Komunalije“ Sremska Mitrovica,
11. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. do 30.06.2018. godine Javnog komunalnog preduzeća „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica,
12. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. do 30.06.2018. godine Javnog komunalnog preduzeća „Srem – Mačva“ Šabac,
13. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. do 30.06.2018. godine Javnog preduzeća „Srem gas“ Sremska Mitrovica,
14. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. do 30.06.2018. godine Javnog preduzeća „Urbanizam“ Sremska Mitrovica,
15. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01. do 30.06.2018. godine „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica,
16. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01. do 30.06.2018. godine „Gradsko stanovanje“ doo Sremska Mitrovica,
17. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćenja Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica, na porodičnoj stambenoj zgradi u Bosutu,
18. Predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
19. Predlog Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
20. Izmene plana i programa poslovanja preduzeća za održavanje puteva i ulica „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
21. Predlog prve izmene plana i programa održavanja lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
22. Predlog izmene i dopune programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2018. godinu,
23. Predlog izmene i dopune programa za održavanje i uređenje Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici za 2018. godinu,
24. Predlog izmene i dopune programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2018. godini.
25. Izbori i imenovanja

You may also like