Sutra sednica Skupštine grada: Na dnevnom redu 21 tačka

Sremska Mitrovica – U petak, 29. juna u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXVI sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
2. Izmena Kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
3. Predlog Odluke o podizanju I održavanju spomenika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
4. Izveštaj o radu i finansijski izveštaj JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica,
6. Izveštaj o radu JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
7. Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica,
8. Izmena programa poslovanja Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
9. Predlog zaključka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada prenosom prava javne svojine sa Republike Srbije na Grad Sremska Mitrovica, bez naknade,
10. Predlog Odluke o donošenju PDR lokaliteta „Letenka“ na Fruškoj gori K.O.Šuljam, Grad Sremska Mitrovica,
11. Predlog Odluke o donošenju PDR centralne zone naselja Mačvanska Mitrovica,
12. Predlog Odluke o izradi PDR bloka između državnog puta Ib reda broj 20, ulice Marsilijeve, ulice Timočke divizije i stambenog naselja „M.P.Kamenjar“ u Sremskoj Mitrovici,
13. Predlog Odluke o izradi PDR radne zone za usitnjavanje otpadnog metalnog materijala u K.O. Sremska Mitrovica,
14. Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
15. Predlog Odluke o platama, naknadama i ostalim primanjima funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova Gradskog veća, članova upravnih i nadzornih odbora, radnih tela organa grada i zaposlenih,
16. Izmene programa poslovanja za 2018. godinu JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica,
17. Izmene programa poslovanja za 2018. godinu JP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica,
18. Druga izmena programa rada za 2018. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica,
19. Odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu koju je doneo nadzorni odbor JKP „Srem-Mačva“ Šabac,
20. Predlog sporazuma o izmenama i dopunama sporazuma o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritoriji Grada Šapca i Grada Sremske Mitrovice.
21. Izbori i imenovanja.

You May Also Like