Sutra sednica Skupštine grada: Na dnevnom redu 19 tačaka

Sremska Mitrovica – Sutra u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova biće održana XXVIII sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o pristupanju donošenja statuta Grada Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o refinansiranju dugoročnih kredita za kapitalne investicione rashode,
3. Predlog Odluke o zaduživanju grada za nabavku računarske opreme putem lizinga,
4. Predlog Odluke o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete iz budžeta Grada Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o regresiranju troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi „pčelica“ iz budžeta Grada Sremska Mitrovica,
6. Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata, na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za period 2018. – 2022. godina,
7. Izmene Plana i programa poslovanja „Gradskog stanovanja“ doo Sremska Mitrovica,
8. Godišnji izveštaj o realizaciji godišnjeg plana ostvarivanja vaspitno obrazovnog rada i drugih aktivnosti u PU „Pčelica“ za radnu 2017/2018. godinu,
9. Godišnji plan PU „Pčelica“ za radnu 2018/2019. godinu,
10. Predlog zaključka o otpisu potraživanja prema subjektu privatizacije „Društvo za održavanje zgrada“ doo Beograd,
11. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćenja JP Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica na objektima – garažama u Sremskoj Mitrovici,
12. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćenja Centra za socijalni rad „Sava“ na objektu porodične stambene zgrade i zgrade za koju nije poznata namena u K.O.Šašincima,
13. Predlog Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
14. Predlog Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
15. Predlog Odluke o pristupanju reviziji strategije održivog razvoja rada Sremska Mitrovica 2010-2020. godina,
16. Predlog Odluke o načinu i kriterijumima za isticanja obeležja na „Trgu investitora“ u Sremskoj Mitrovici,
17. Predlog Akcionog plana za uključivanje građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu,
18. Izmene Programa poslovanja JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu.
19. Izbori i imenovanja.

You May Also Like