Sutra sednica Skupštine grada, a evo šta će se naći na dnevnom redu

Sremska Mitrovica – U petak, 25. maja u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 09:00 časova održaće se XXV sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o promeni statuta Grada Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
3. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije Radne zone „Kija inox“ na Manđeloškom putu Grad Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju energane na biomasu i stočarske farme u K.O.Jarak Grad Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o dopuni statuta Doma zdravlja Sremska Mitrovica,
6. Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
7. Predlog zaključka o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
8. Predlog Zaključka o određivanju nadležnog organa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
9. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije površinskog kopa Mutalj K.O. Bešenovački Prnjavor i K.O. Šuljam, Grad Sremska Mitrovica,
10. Predlog Odluke o donošenju PDR Sekundarnog centra „Radinački put“ u Sremskoj Mitrovici,
11. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna PDR prostornog bloka između ulica Svetog Dimitrija, Kralja Petra Prvog i Stari šor u Sremskoj Mitrovici, Grad Sremska Mitrovica,
12. Predlog Odluke o izradi PDR za izgradnju podsistema za navodnjavanje „Popova bara“ u K.O. Martinci, Grad Sremska Mitrovica,
13. Predlog Odluke o izmenama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih, oglasnih i drugih objekata,
14. Predlog programa za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata za 2018. godinu,
15. Izveštaj o poslovanju preduzeća „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
16. Odluka o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem izveštaju za 2017. godinu – „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica,
17. Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica,
18. Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu – „Srem-gas“ Sremska Mitrovica,
19. Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu.
20. Izbori i imenovanja.

You May Also Like