Sredstva za podizanje i rekonstrukciju ribnjaka u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu objavio je konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine, za 2018. godinu.
Bespovratna sredstva se dodeljuju za ribnjake na površini od 1 do 50 ha.
Maksimalna podrška na ovom konkursu iznosi do 50% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima. Reč je o radovima poput čišćenja terena, izgradnje nasipa, izgradnje obodnog kanala, mašinskog iskopa zemlje iz najbližeg pozajmišta, prevoza iskopanog materijala na najbližu deponiju…
Pravo na podsticaje ostvaruju privredna društva i zemljoradničke zadruge (upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, te u aktivnom statusu).
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. septembrom 2018. godine.

You May Also Like