Slobodna radna mesta u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

Oglas je raspisan za:

1. Medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost – Služba psihijatrije – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola smer – medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

2. Viši fizioterapeut – Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena viša medicinska škola, smer viši fizioterapeutski tehničar (VI stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

Кonkurs je otvoren od 06. do 13. jula.

Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica

You May Also Like