Sada i zvanično: Ugašene dve gradske uprave

Sremska Mitrovica – Na danas održanoj sednici Skupštine Grada Sremsкa Mitrovica većinom odborničkih glasova usvojena je Odluкa o gradsкim upravama.

Ovom Odlukom obrazovane su gradske uprave za pojedine oblasti Grada Sremska Mitrovica i Stručna služba Skupštine grada, utvrđuje njihova organizacija, delokrug rada i uređuju druga pitanja od značaja za njihov rad. Njom je predviđeno obrazovanje ukupno sedam gradskih uprava, što je za dve manje od broja uprava koje su funkcionisale do sada.

Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu i Uprava za opšte i zajedničke poslove obrazuju Gradsku upravu za opšte i zajedničke poslove i imovinu, a Uprava za obrazovanje i Uprava kulturu, sport i omladinu obrazuju Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport.

U Gradu Sremska Mitrovica obrazuju se:
1) Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu;
2) Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata;
3) Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj;
4) Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport;
5) Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu;
6) Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine;
7) Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove.

You May Also Like