Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je, 14. februara javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2018. godinu.

Svi javni pozivi/konkursi su otvoreni do 30. novembra 2018. godine, osim Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, koji su otvoreni do 02.04.2018. godine, kao i Javnog poziva nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i Javnog poziva nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, koji su otvoreni do 16.04.2018. godine.

Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeni su u publikaciji „Poslovi“, broj 764/765 i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs

Informacije o javnim pozivima i konkursima sva zainteresovana lica mogu dobiti u Filijali Sremska Mitrovica (kontakt telefon 022/638-801) i u svakoj Ispostavi NSZ.

You may also like