Promociji HISPA programa u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica – U ponedeljak, 2. jula u 14.00 časova u prostorijama Preventivnog centra Doma zdravlja Sremska Mitrovica biće organizovana promociji HISPA programa u Sremskoj Mitrovici.

Promociji će prisustvovati predstavnici Doma zdravlja, lokalne samouprave, a ispred HISPA udruženja prisustvovaće prof. dr Nebojša Tasić.

*UDRUŽENJE

Vizija:
Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga – HISPA želi da kroz koordinisan i integrisan rad centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga pravovremeno i efikasno identifikuje, dijagnostikuje, leči i dugoročno prati bolesnike sa povišenim kardiovaskularnim rizikom. HISPA želi multidiscipliniran i personalizovan pristup u očuvanju zdravlja ljudi. HISPA želi “da očuva zdravlje i spreči (odloži) bolest”.

Misija:
HISPA predstavlja mrežu visoko stručno osposobljenih i savremeno opremljenih specijalizovanih centara za dijagnostiku i lečenje veoma ugroženih i teških kardiovaskularnih bolesnika na teritoriji Republike Srbije i Balkana. HISPA teži edukovanim i motivisanim zdravstvenim radnicima koji će u svim centrima biti spremni da na adekvatan način odgovore najznačajnijim medicinskim izazovima i da kroz naučni rad doprinesu daljem lečenju kardiovaskularnih bolesti. HISPA teži da se kroz aktivnu saradnju lekara različitih specijalnosti pacijent najkvalitetnije leči u domicilnoj zdravstvenoj ustanovi.

Ciljevi:
– organizovanje i koordinacija rada centara za hipertenziju, prevenciju šloga i infarkta,
– organizovanje programa prevencije kardiovaskularnih bolesti kroz koncept lečenja kardiovaskularnog rizika
– organizovanje registra bolesnika sa hipertenzijom i bolesnika sa povišenim kardiovaskularnim rizikom
– organizovanje stručnih predavanja, savetovanja, seminara i kongresa
– organizovanje izrade projekata sa ciljem očuvanja zdravlja stanovništva i adekvatne prevencije kardiovaskularnih bolesti
– organizovanje i učešće u edukaciji medicinskog osoblja u centrima za hipertenziju, prevenciju šloga i infarkta
-organizovanje promotivnih programa prevencije kardiovaskularnih bolesti u sredstvima javnog informisanja
– razvijanje saradnje sa institucijama, organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu koji mogu pomoći ostvarivanje ciljeva udruženja.

*hispa.rs

You May Also Like