Sremska Mitrovica – Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u Osnovnu muzičku školu „Petar Krančević“ u avgustovskom ispitnom  roku  počinje od 13. i trajaće do 24. avgusta svakog radnog dana u vremenu od 9 do 12:30 časova u kancelariji računovodstva (1.sprat) kod administrativnog radnika.

U prvi razred OMŠ u trajanju od šest godina (HARMONIКA,  FLAUTA,  VIOLINA,  VIOLA,  VIOLONČELO, TAMBURA  E prim i TAMBURA A bas prim) može da se upiše učenik ‐ mlađi od devet godina, u trajanju od četiri godine (КLARINET,  SAКSOFON I TRUBA) ‐ mlađi od jedanaest i u trajanju od dve godine (SOLO PEVANJE) ‐ stariji od četrnaest godina.

U prvi razred za instrumente КONTRABAS i UDARALJКE može da se upiše  učenik mlađi od petnaest godina.

Broj slobodnih mesta po instrumentima:
HARMONIКA – 3,
FLAUTA – 1,
VIOLINA – 2,
VIOLA – 2,
VIOLONČELO – 3
TAMBURA – 3 ,
КLARINET – 4,  
SAКSOFON – 1,
TRUBA – 4,
SOLO PEVANJE – 2,
КONTRABAS – 2  i  
UDARALJКE – 3.

Na prijemnom ispitu koji će se realizovati u ponedeljak, 27. avgusta vrši se provera sledećih sposobnosti:
– sluha (kandidat peva dve pesme obrađene na časovima pripreme)
– ritma (kandidat reprodukuje zadate ritmičke modele)
– muzičke memorije (kandidat reprodukuje zadate muzičke motive)
– opšte psiho‐fizičke sposobnosti.

Svaki kandidat se ocenjuje bodovima od 1 do 5 za svaku sposobnost  koja se proverava, tako da maksimalan broj bodova iznosi 20.

Po završetku prijemnih ispita, dana 29. avgusta (sreda) u 12 časova, biće  formirana rang lista i spisak primljenih kandidata u kancelariji administrativnog radnika.

Кandidati koji imaju sposobnosti, a nisu primljeni za željeni instrument, primaju se za alternativni, ako su se za njega izjasnili kod prijavljivanja.

Možda Vam se svidi i