Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u okviru SWG EC projekta „Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja“ finansiran od strane Evropske Unije objavljuje poziv za podršku manifestacijama/aktivnostima ljudi-ljudima.

Aktivnost „ljudi – ljudima“ predstavlja alat za umrežavanje, jačanje saradnje, promociju prekograničnih regiona i njihove kulturne, tradicionaln i prirodne baštine i podržava ekonomske aktivnosti na polju razvoja proizvoda i usluga, kao i stvaranju prekograničnih lanaca vrednosti.

U sklopu SWG EC projekta „Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja aktivnosti mogu biti realizovani u targetiranim prekograničnim regionima „Drina-Tara“, „Drina-Sava“, „Prespa“ i „Sharra“ u Bosni i Hercegovini, Crno Gori, Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Kosovu*. Nažalost, zbog procedura EU, SWG nije u mogućnosti da podrži aktivnosti organizovane u zemljama članicama EU (Hrvatska) dok su troškovi učesnika (prevoz, smeštaj, angažovanje eksperata) iz ove zemlje u sklopu aktivnosti „ljudi-ljudima“ prihvatljivi.

Manifestaciju je potrebno realizovati najkasnije do 01.11.2018 godine.

Ovim putem SWG poziva sve zainteresovane predstavnike iz javnog, privatnog i civilnog sektora da nominuju jednu manifestaciju koja doprinosi gore navedenim ciljevima za podršku od strane SWG-a. Potrebno je da popunite Prijavni obrazac i budžet, te iste dostavite najkasnije do 16.02.2018 (do kraja radnog vremena) putem e-maila na: drina-sava@swg-seerural.org.

Prijave se mogu podneti na lokalnim jezicima, nakon čega će SWG Sekretarijat u saradnji sa komisijom sastavljenom od predstavnika Ministarstava poljoprivrede Zapadnog Balkana doneti odluku o izboru manifestacije. Po odobrenju, prijave sa budžetom se podnose na engleskom jeziku. Napominjemo da je zvanična verzija dokumentacije na engleskom jeziku i u slučaju kontradiktornosti i neslaganja validna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Link za preuzimanje dokumentacije je OVDE.

You may also like