Počela sa radom jedinica za moždani udar

Od strane Ozon
0 komentar

U mitrovačkoj Opštoj bolnici na odeljenju neurologije, počela je sa radom jedinica za moždani udar

Jedinica za moždani udar, u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica je prva i jedina u Sremu i namenjena je za lečenje pacijenata posebnom terapijom – trombolizom. Na ovaj način ispoštovane su preporuke Ministarstva zdravlja da ustanove sekundarnog nivoa leče na adekvatan način teške bolesnike sa ishemijskim oštećenjima mozga.

Jedinica između ostalog raspolaže specijalnim bolesničkim krevetom, monitorom za praćenje vitalnih funkcija pacijenta, perfuzionom pumpom. Da bi omogućili novu terapiju za pacijente sa moždanim udarom, deo medicinskih tehničara i svi lekari Odeljenja neurologije su blagovremeno prošli neophodnu obuku.

Prva tomboliza je na Odeljenju neurologije uspešno izvedena na Mitrovdan 08.11.2018., a izvele su je dr Кatarina Pavlović Ivić i prim. dr sci. med Ljiljana Stančetić Bačvanin, specijalisti neurologije. Zahvaljujući poboljšanoj organizovanosti Urgentnog prijema, opremljenosti Opšte bolnice, ali i ličnog i stručnog zalaganja specijalista neurologa i medicinskih sestara, uz mentorstvo i permanentnu komunikaciju sa Institutom za neurologiju Кliničkog centra Vojvodine, sprovođenje procedure trombolize je proteklo uspešno i bez komplikacija. Na ovaj način se i Odeljenje neurologije Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici svrstalo u red onih koji sprovode lečenje moždanog udara trombolizom.

S obzirom da su se stekli uslovi da se jedan deo obolelih od akutnog moždanog udara leči trombolizom, neophodno je i dalje unaprediti funkcionisanje Hitne pomoći domova zdravlja na teritoriji Sremskog okruga kao i određenih, najpre dijagnostičkih službi Opšte bolnice. Кao preduslovi efikasnog lečenja moždanog udara su prepoznavanje potrebe hitnosti obrade obolelih od moždanog udara unutar bolnice, da se ne bi gubilo dragoceno vreme i na vreme dala potrebna terapija. Sa druge strane neophodno je prevazići otpor utemeljen na strahu od neželjenih komplikacija, prvenstveno krvarenja od strane samog stručnog osoblja koji je bio prisutan i u drugim medicinskim ustanovama. Uz navedeno, a kao glavni uslov da bi se terapiji pristupilo, je javljanje pacijenata stručnoj medicinskoj službi što pre, odnosno odmah po pojavi prvih znaka moždanog udara.

Opšte je poznato da je moždani udar kod nas vodeći uzrok smrti i trajnog invaliditeta. Alterplaza je danas jedina registrovana medicinska terapija za akutni infarkt mozga odobrena od većine nacionalnh i međunarodnih medicinskih udruženja za borbu protiv cerebrovaskularnih bolesti. Od početka primene nakon što je lek prvi put registrovan u SAD 1996, zatim i u drugim državama, a u EU 2002, davanje ovog leka se pokazalo korisnim. Iako svesni da postoji i rizik od komplikacije krvarenja u mozak, značajno je to da lečenje alterplazom povećava udeo bolesnika sa oporavkom, odnosno boljim ishodom nakon pretrpljenog infarkta mozga. A da bi se rizik od neželjenih komplikacija sveo na najmanju meru, definisane su preporuke za odabir potencijalnih pacijenata pogodnih za sistemsko lečenje alterplazom.

Nažalost, Srbija je i dalje u samom vrhu po učestalosti moždanog udara: na 100.000 stanovnika 97 zadesi moždani udar koji je na trećem mestu uzročnika smrtnosti. Razlog za takvu situaciju leži u lošoj prevenciji. Najčešći inicijatori moždanog udara su kardiovaskularna oboljenja i šećerna bolest, loše navike. Adekvatnim lečenjem tih bolesti i poboljšanjem zdravstvenih navika možemo smanjiti pojavu moždanog udara i do 40 odsto.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i