Obeležen Međunarodni dan sestrinstva

Radno i svečano, kao i pretrhodnih godina, Opšta bolnica Sremska Mitrovica je u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, Udruženjem zdravstvenih radnika grada Sremska Mitrovica, Domom zdravlja, Apotekarskom ustanovom i Medicinskom školom obeležila 12. maj – Međunarodni dan sestrinstva. Tom prilikom, održana je edukacija za zdravstvene radnike u Edukativnom centru Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Predavač je bila predsednica Udruženja zdravstvenih radnika grada Sremska Mitrovica, Zorica Blagojević, dipl. medicinska sestra zdravstvene nege.

U svom izlaganju, predavač je podsetila na začetke sestrinstva u našoj zemlji i načine na koji se ovaj dan obeležavao od 1930. godine, kada je održan i Prvi kongres medicinskih sestara u staroj Jugoslaviji.

Takođe se osvrnula i na rad i ulogu medicinskih sestara koje su nekada radile u mitrovačkoj ustanovi i znanje koje i današnjim generacijama pomaže u praksi.

Zorica Blagojević je kroz prezentaciju postavila pitanja: kakva je uloga medicnske sestre danas, da li se i koliko vrednuje njen rad, kako se u našem društvu razume njihov prepoznatljiv program delovanja koji ima legitimni status, kako se njihova uloga prihvata kao nezavisna i paralelna traka medicine i zašto ne postoji način da njihovo široko delovanje ima mogućnosti za napredovanje u sistemu odlučivanja i vrednovanja stepena obrazovanja.

Očekujući odgovore na ova pitanja, medicinske sestre i dalje će nositi veliko breme kada je reč o lečenju, vođenju brige i sprovođenju nege obolelih.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

You May Also Like